Vanuit de KVG-Prikdag 2016 blijven wij initiatieven nemen. Wij stuurden vanuit KVG een mail aan de leden van de Vlaamse Commissie Welzijn met de vraag of zij mee werk willen maken van een beter toegankelijk openbaar vervoer in Vlaanderen. Enkele commissieleden reageerden op de mail, de teneur van die mails was positief. Ook bevoegd minister Welzijn stuurde ons een brief, waarin hij eigenlijk stelt dat hij nota neemt van onze opmerkingen. In de mail kaartten wij ook het probleem van het laag aantal toegankelijke haltes aan.

Wij zouden de aanpassing van bestaande haltes en de uitbouw van nieuwe toegankelijke haltes graag in de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen krijgen. Daarvoor contacteren wij de politieke partijen op Vlaams niveau. Maar voor die gemeenteraadsverkiezingen 2018 wordt uiteraard per gemeente een eigen programma opgemaakt. Die plaatselijke politici aanspreken kan best door de mensen ter plekke gebeuren. Daarom stellen wij een flyer ter beschikking (in de volgende Handiscoop, via de KVG-website, via een papieren versie die op de regionale secretariaten ter beschikking zal zijn…). Met die flyer kan je vlot politici aanspreken, persoonlijk of digitaal. Wij roepen dus iedereen op om deel te nemen aan deze operatie.