Twee maanden geleden schreef KVG een boze (maar gegronde!) brief naar de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap, federale partijvoorzitters en leden van de commissie sociale zaken. Daarin haalden we aan dat het toch niet kon dat het leefloon met 2% verhoogd werd, maar de inkomensvervangende tegemoetkoming niet. Dit bericht plaatsten we al eerder op onze website.

Als reactie op deze brief werden we uitgenodigd op het kabinet van Staatssecretaris Sleurs. Daarin kaderde ze de zaak en beloofde ons ook dat ze haar uiterste best ging doen om dit recht te zetten. KVG vroeg haar om dit ons niet enkel mondeling mee te delen, maar het ook officieel zwart op wit te zetten. En deze brief kunnen we nu ook met jullie delen.

Hierin staat te lezen dat de Ministerraad van 1 oktober 2015 besloot tot die 2% verhoging voor alle vormen van vergoedingen voor mensen die geen inkomsten uit arbeid ontvangen (loon dus). Het gaat hier dus om het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen en de laagste pensioenen. En in theorie ook de inkomensvervangende tegemoetkoming. Alleen stond die niet mee in het voorstel van de Ministerraad. Hoe het komt dat deze niet mee opgenomen werd in het voorstel, staat niet in de brief.

Wél belooft de Staatssecretaris er alles aan te doen om dit verschil recht te zetten. Ze is momenteel bezig om de nodige documenten in orde te brengen om een verhoging van 2% aan te vragen voor in de begrotingsopmaak 2017.

Om met haar eigen woorden te eindigen: “In dit kader zullen wij dan ook de belangen van personen met een handicap ten stelligste verdedigen en ijveren voor een spoedige verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming zodat deze terug gelijklopend zijn met de bedragen van het leefloon.”