Begin maart ijverde de De KVG groep samen met andere stakeholders bij de Vlaamse Regering om nu eindelijk van start te gaan met het inzetten van de voorziene budgetten voor persoonsvolgende financiering. Vandaag zien we eindelijk resultaat.

In afwachting van de goedkeuring van het investeringsplan* besliste Vlaanderen om nu reeds ongeveer 257 extra persoonsvolgende budgetten ter beschikking te stellen aan de vragen met de grootste prioriteiten en trekt daarvoor 10 miljoen euro uit.  Sedert begin 2021 zijn er ook via de automatische toekenningen (noodsituaties, maatschappelijke noodzaak, overgang minder – naar meerderjarigheid) 248  budgetten toegekend. Deze budgetten worden onmiddellijk toegekend zonder wachttijd. Begin april zullen 505 personen met een handicap een persoonsvolgend budget ontvangen hebben.

Ook zet Vlaanderen in op het toekennen van budgetten bij de kinderen en jongeren. Hier gaat het om 320 persoonlijke assistentie-budgetten (PAB). Ze voorzien hiervoor 12 miljoen euro die worden ingezet voor die wachtenden waar de situatie het meest dringend is. De toekenningsronden en beslissingen vinden deze week plaats en gaan in vanaf 1 april. Eerder deze legislatuur kenden ze al voor een gelijkaardig som budgetten toe aan de kinderen en jongeren die het langst wachten op een PAB.

*Deze legislatuur trok de Vlaamse Regering 270 miljoen euro uit om in te zetten op de ondersteuning van personen met een handicap die wachten op ondersteuning. Er werd beslist om – naast de 40 miljoen toegekend in 2020 – de resterende 230 miljoen aan uitbreidingsbeleid vervroegd ter beschikking te stellen vanaf 2021.  Om deze middelen gericht in te zetten wordt er nu werk gemaakt van een investeringsplan met als doel zoveel mogelijk personen met een handicap perspectief te bieden.