Je kan op onze dienstverlening blijven rekenen!

Om de druk wat van de ketel te halen of je zorg en ondersteuning te organiseren als bijv. je vaste assistenten wegvallen, kan en mag je ook nu een vrijwilliger inschakelen. SOS Vrijwilligers ondersteunt je als je je vrijwilligers wilt verzekeren of vergoeden. SOS Vrijwilligers is bereikbaar via sos.vrijwilligers@kvg.be of 03 216 29 90.

De medewerkers van het sociaal dienstbetoon van KVG raden je aan om je dossiers tegemoetkomingen, zorgtoeslag, terugbetaling hulpmiddelen, … niet op de lange baan te schuiven. De beroepsperiode loopt immers vanaf het moment dat je de beslissing kreeg, die wordt in deze coronatijd niet verlengd. Heb je vragen rond een of ander dossier, wil je overwegen om beroep aan te tekenen, … ? Doe dan een beroep op de medewerkers van het sociaal dienstbetoon. Zij blijven per mail en telefonisch bereikbaar. Hun contactgegevens vind je hier, in elke Handiscoop op p. 23 of via 03 216 29 90.

Voor wie nog een en ander uitzoekt om met een verminderd PVB (naar aanleiding van correctiefase 2) verder zorg en ondersteuning te organiseren, kon hiervoor terecht op een infosessie die in verschillende regio’s door de infoloketten van KVG (Vraagwijzer en Gezin en Handicap) en VFG georganiseerd werden. Als gevolg van de Corona-maatregelen moesten alle geplande CF2-infosessies geannuleerd worden. Maar dit wil niet zeggen dat je met je vragen moet blijven worstelen. In elke provincie staan deskundige medewerkers van VFG-Wegwijzer en KVG-Vraagwijzer paraat om je persoonlijk advies te geven en/of door te verwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening in je regio. Meer informatie over de CF2-permanentie vind je hier.

Drukke tijden voor het beleidswerk!

KVG werkt zeer actief mee aan de adviezen van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en het BDF (Belgian Disability Forum). Meer informatie over deze adviezen:

Omdat voor KVG personen met een handicap geen tweederangsburgers zijn, ijverde KVG ervoor dat personen met een handicap die met het Coronavirus te maken krijgen, net dezelfde zorgen krijgen als ieder ander. Minister De Block stelde ons gerust. Momenteel is er nog voldoende capaciteit in de ziekenhuizen. Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, zal het niet nodig zijn om te oordelen over wie al dan niet een intensieve behandeling zal krijgen. Bovendien kan enkel een arts, op basis van medische redenen, beoordelen wanneer een behandeling niet meer aangewezen is. Als dit het geval is, moet dit besproken worden met de patiënt zelf, indien mogelijk, en met de familie. Maar de beslissing om iemand niet meer te behandelen kan niet op basis van leeftijd of een handicap genomen worden.

Op vraag van het kernkabinet werd een werkgroep samengesteld om de problemen en de gevolgen van COVID-19 aan te pakken. Hierin zetelen 21 deskundigen. Een KVG-vertegenwoordiger neemt namens de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap deel aan dit overleg.