Yes! We hebben als KVG hard geijverd voor een tijdelijke bijpassing op de tegemoetkomingen. Dit omdat Corona voor veel mensen met een handicap extra kosten met zich meebrengt. En jawel, de bijpassing komt er! De komende 6 maanden krijg je 50 euro extra.

Dit geldt zowel voor de integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming. Een kleine troost in deze moeilijke tijden.
We drongen aan op een zo snel mogelijke uitbetaling.

Het resultaat is dat de extra bijpassing mee uitbetaald zal worden vanaf de eerstvolgende betalingsronde.
Jammer genoeg is die pas ten vroegste op 23 juli 2020.

Frustrerend, maar beter laat dan nooit!