10 jaar: zolang bestaat het VN-Verdrag inzake personen met een handicap. Unia lanceert op 3 december een campagne voor en door personen met een handicap. De boodschap? Kom op voor je rechten.

Unia wil met deze informatiecampagne personen met een handicap laten weten wat hun rechten zijn. Al die rechten staan in het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap. Dat Verdrag bestaat nu 10 jaar, en werd geratificeerd door België in 2009.

De Belgische overheid moet dus de rechten van mensen met een handicap naleven en ervoor zorgen dat anderen dat ook doen. Unia heeft de opdracht om te controleren of dat ook echt gebeurt.

Alle vormen van discriminatie op basis van handicap zijn verboden. Personen met een handicap hebben het recht om:

  • betrokken te worden bij het maken van beleid en wetgeving;
  • binnen te kunnen in gebouwen, scholen, woningen en toegang te hebben tot het openbaar vervoer en hun werkplek;
  • beslissingen te nemen, hun eigen geldzaken en goederen te beheren;
  • beschermd te zijn tegen elke vorm van fysiek en psychologisch geweld en misbruik, en om met respect behandeld te worden;
  • te wonen waar en met wie ze willen en hierbij de nodige ondersteuning te krijgen.
  

Mensen met een handicap hebben ook recht op:

  • een inclusief onderwijs, zodat leerlingen niet naar aparte scholen moeten;
  • individuele en collectieve aangepaste maatregelen binnen het gewone onderwijs;
  • werk, ook op de gewone arbeidsmarkt, zoals iedereen.

Denk je dat je rechten niet gerespecteerd worden, en wil je discriminatie melden? Neem dan contact op met Unia of met KVG (wij zijn eveneens erkend als meldpunt voor discriminatie door Unia).

  

Schoenenmanifestatie

Op 3 december worden er honderden paren schoenen neergezet in zeven Belgische steden. Die schoenen manifesteren  tegen de onzichtbaarheid van mensen met een handicap. Zij dringen aan om meer werk te maken van de rechten van personen met een handicap. Lees hier meer over de actie.