Was jij één van de 18100 mensen die onze petitie www.15000.be ondertekenden? Dan ben je vast benieuwd waartoe jouw stem geleid heeft.

Waar staat www.15000.be nu weer voor?

Als iemand met een handicap:

 • probleemloos alleen naar een museum kan gaan,
 • zijn weg vindt in wetgeving rond handicap en die begrijpt en kan toepassen,
 • zelfstandig op reis kan gaan,
 • een sterk netwerk rond zich heeft,
 • kan zijn wie hij of zij is,
 • eigen keuzes kan maken,
 • en actief kan meedraaien in de maatschappij,

dan is het sociaal-cultureel werk van en voor mensen met een handicap en hun omgeving overbodig.

Maar dit is niet zo! Onze sociaal-culturele organisaties vormen een onmisbare schakel in het proces naar volwaardige maatschappelijke participatie en autonoom functioneren. Als de financiën niet mee willen, is het echter lastig werken. Daarom bundelden Vijftact, Konekt/Vonx, Zicht op Cultuur, KVG-Vorming en Pasform in juni 2015 de krachten voor de petitiecampagne www.15000.be. Maar liefst 18100 mensen deelden onze mening en wilden hun stem laten horen in het Vlaams Parlement.

Wat is er gebeurd ná de petitie?

 • Bevoegd Minister Sven Gatz nodigde de werkgroep 15000 in oktober 2015 al uit voor een gesprek op zijn kabinet.
 • Maar ook het Vlaams Parlement kon al die handtekeningen moeilijk negeren. Op 12 mei 2016 werden de vijf initiatiefnemers dan ook gehoord in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Met enkele sprekende getuigenissen toonden we het belang van de sociaal-culturele sector voor mensen met een beperking aan. En we spraken nog eens onze bezorgdheid uit over besparingen.

  Die boodschap viel niet in dovemansoren, getuige enkele reacties:
  “Deze sector is niet enkel belangrijk voor mensen met een handicap zelf, maar ook voor de samenleving. Hij moet dus onze waardering genieten in woorden, daden en middelen.” Caroline Bastiaens, Cd&V
  “Als Parlement mogen we niet besparen op zo’n belangrijke sector.” Yamila Idrissi, sp-a

 • Een week later, bij de nabespreking van de hoorzitting en in aanloop naar het nieuwe decreet op het sociaal-cultureel werk, zei Minister Gatz in de Commissie dat er een mogelijkheid moet zijn tot verhoging van het budget voor sociaal-cultureel werk, als er een werkbaar decreet komt.

En nu?

De politiek heeft dus wel begrip voor de situatie van het sociaal-cultureel werk voor mensen met een beperking. Maar het is afwachten of er, in tijden van algemene besparingen, ruimte zal zijn voor extra financiering van de sector.

Wij kijken alvast uit naar het nieuwe decreetsvoorstel. Dat wordt verwacht tegen de zomer. En natuurlijk naar de herziening van de begroting van 2016 en het begrotingsvoorstel voor 2017.

Wil je alles hierover volgen? Like dan onze Facebook pagina ‘15000 handtekeningen’, check geregeld onze website www.15000.be of lees het na op www.kvg.be!

Nogmaals bedankt voor je steun!