KVG steunen

De KVG-groep werkt dag na dag aan inclusie en een betere kwaliteit van bestaan voor mensen met een handicap. We staan steeds voor belangrijke uitdagingen: een beter inkomen, zorgvernieuwing, de toepassing van het VN-verdrag voor gelijke kansen van mensen met een handicap, enz.

Door de economisch harde tijden moeten we dit klaren met slinkende subsidies. Help ons om onze inspanningen te kunnen blijven volhouden en te blijven wegen op het beleid.

Aftrekbare gift

Als je in de loop van 2020 40 euro schenkt aan KVG, dan krijg je van dit bedrag een deel terug via je aangifte van de belastingen (aanslagjaar 2018). Je mag dit bedrag in een keer of in meerdere keren (bijvoorbeeld vier keer 10 euro) overschrijven.  Afhankelijk van je inkomen krijg je door belastingaftrek tot de helft van je gift terug.

Om een aftrekbare gift te doen stort je minimaal 40 euro op rekeningnummer BE41 7895 5028 0210 met de mededeling ‘gift’. Als je een plaatselijke KVG-afdeling wil steunen met je gift, zet je de naam van die afdeling ook in de mededeling.

Wie in 2020 een gift aan KVG doet, krijgt van ons in de eerste maanden van 2021 een attest waarop het gestorte bedrag vermeld staat. Dit dient om bij je belastingaangifte te voegen.

Bij testament

Misschien vind je het luguber om te denken aan wat er met je bezittingen moet gebeuren na je dood. Dat is begrijpelijk, maar lees verder en ontdek hoe je je erfgenamen kunt bevoordelen door KVG of een van de KVG-vzw’s op te nemen in je testament.

Voor heel wat mensen kan het interessant zijn om een goed doel, zoals bijv. KVG, Gezin en Handicap, Absoluut …, op te nemen in het testament. Als je geen erfgenamen in rechte lijn hebt (kinderen of kleinkinderen), echtgenoot of samenwonende partner, dan betalen je erfgenamen al snel hoge successietarieven (tot 65 % in Vlaanderen). Ook als je wel een partner of erfgenamen in rechte lijn hebt en je nalatenschap meer bedraagt dan 250.000 euro is het interessant om een vzw zoals KVG op te nemen in je testament. Je erfgenamen betalen immers 27 % erfenisrechten. KVG is een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) en betaalt in Vlaanderen slechts 8,8 % successierechten.

Er zijn verschillende mogelijkheden: het duo-legaat, het omgekeerd duo-legaat en het mono-legaat.

Het duo-legaat is interessant voor een nalatenschap aan erfgenamen die de hoogste erfenisrechten betalen, omdat het hen een aanzienlijke besparing oplevert. Zo kan je een legaat voor KVG opnemen én daaraan de verplichting verbinden dat KVG de erfenisrechten voor alle erfgenamen betaalt.

Een voorbeeld: Je voorziet in je testament 50.000 euro voor je neef. Hij zal daarop 45 % successierechten betalen (22.500 euro), en 27.500 euro overhouden.

Je kiest voor een duo-legaat: 30.000 euro voor je neef en 20.000 euro voor een goed doel. Dan betaalt je neef geen successierechten, want in een duo-legaat doet het goede doel dat. Door te kiezen voor het duo-legaat schenk je je neef 2.500 euro extra! Ook de vzw wordt er beter van. Na betaling van de 45 % aan erfenisrechten op het legaat van je neef (13.500 euro) en 8,8 % op het eigen legaat (1.760 euro) houdt de vzw nog 4.740 euro over.

Bij een duo-legaat staat de vzw in voor de vereffening-verdeling van de nalatenschap. Je kunt ook kiezen voor een omgekeerd duo-legaat. Hierbij staan je erfgenamen in voor de vereffening en de verdeling, maar betaalt de vzw nog steeds alle successierechten.

Een mono-legaat is vooral interessant als je meer dan 250.000 euro te verdelen hebt en je erfgenamen in rechte lijn hebt (kinderen, ouders). Bij een mono-legaat gaat de erfenis naar de wettelijke erfgenamen. In het testament wordt een legaat opgenomen voor een vzw onder de last om daarmee de erfenisrechten van de wettelijke erfgenamen te betalen.

Bij een notaris in de buurt kan je terecht met al je vragen over erfenis en testamenten.

Ook op volgende website kan je hierover heel wat info vinden: www.mijntestament.be

Wij danken je van harte.

Theme by Anders Norén