Ik verzeker en betaal mijn vrijwilligers met een PAB of PVB

Je hebt een budget van het VAPH gekregen om je ondersteuning mee te organiseren.  Hiervoor schakel je (onder andere) vrijwilligers in. En die wil je graag  vergoeden met je budget. Dan heb je contracten en maandelijkse onkostennota’s nodig om aan het VAPH te bezorgen om jouw kosten te verantwoorden. SOS Vrijwilligers neemt deze administratieve taak van je over via de formule SOS plus. Bovendien zijn je vrijwilligers dan ook meteen verzekerd.

Hoe schrijf ik me in bij SOS Vrijwilligers Plus?

 1. Word lid van KVG.
 2. Onderteken de SOS overeenkomst voor budgethouders*.
 3. Sluit een contract af met je vrijwilliger. Laat hiervoor de vrijwilligersovereenkomst* door je vrijwilliger invullen en ondertekenen.
  !  In deze overeenkomst moet je vermelden of je kiest voor een forfaitaire of een reële vergoeding.
 4. Bezorg ons beide ingevulde en ondertekende documenten.
  per post naar:
  KVG-SOS Vrijwilligers
  Arthur Goemaerelei 66
  2018 Antwerpen
  per mail naar sos.vrijwilligers@kvg.be

* Je kan documenten steeds op aanvraag verkrijgen (sos.vrijwilligers@kvg.be of 03 259 08 80).

Wat kost het om me aan te sluiten bij SOS Vrijwilligers Plus?

De kostprijs hangt af van het aantal vrijwilligers waarmee je werkt. De tarieven kan je verkrijgen op aanvraag.

Dit bedrag schrijf je over aan KVG VZW – BE81 7805 9279 7224 met vermelding van “Naam persoon met handicap SOS Vrijwilligers Plus + kalenderjaar”.

Wat moet ik SOS Vrijwilligers Plus bezorgen om mijn administratie in orde te brengen?

Je stuurt ons maandelijks de prestaties van de vrijwilligers door via mail of per post. Een registratieformulier kan je op aanvraag verkrijgen.

Hou rekening met de maximum toegelaten bedragen.  Anders wordt het werk dat jouw vrijwilliger voor jou doet niet meer beschouwd als vrijwilligerswerk. Met alle fiscale gevolgen van dien. De maximumbedragen vind je hier terug.

Betaal je vrijwilliger via een bankrekening of vraag aan je vrijwilliger om een ontvangstbewijs te ondertekenen. Zo ben je er zeker van dat alles officieel verloopt.

Waarvoor is mijn vrijwilliger verzekerd bij SOS Vrijwilligers?

Wij hebben alles voor jou op een rijtje gezet in de brochure (in PDF).

Oei, mijn vrijwilliger had een ongeval. Wat nu?

Hopelijk heb je deze informatie nooit nodig.
Maar heeft je vrijwilliger toch een ongeval gehad, vul dan onderstaand aangifteformulier in en stuur het op naar IC Verzekeringen –Kempische Steenweg 404 te 3500 Hasselt of via mail naar schade5@ic-verzekeringen.be

Theme by Anders Norén