Busvervoer praktisch

Bussen en autocars hebben de toestemming om tot 100% van de zitplaatsen te gebruiken als ze het uitgebreid busprotocol volgen. Bubbels groter dan 50 personen kunnen dus in 1 bus plaats nemen. De volledige bezetting geldt wel enkel als de chauffeurspost afgescheiden is. Kan dit niet, dan wordt de eerste passagiersrij vrijgehouden.

Verschillende bubbels kunnen samen op de bus plaatsnemen, maar uiteraard steeds met de nodige maatregelen:

  • Indien er meer dan één bubbel vervoerd wordt, gelden de algemene regels inzake busvervoer (100% capaciteit regel, 1,5m afstand houden van de chauffeur en mondmasker vanaf 12 jaar) en raden we aan voldoende afstand (vb. 1 rij) te houden tussen 2 bubbels. Kan je die afstand tussen bubbels niet garanderen, laat dan iedereen een mondmasker dragen.
  • Bij dubbeldekkers raden we aan om de grootste bubbel boven (bijvoorbeeld 50 personen) en de kleinere bubbel beneden te plaatsen, mits voldoende afstand wordt gehouden tussen de beide bubbels.
  • De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden.
  • Zorg dat de bubbels gescheiden blijven bij het in-en uitstappen.
  • Kies voor veilige opstapplaatsen en tussenstops met voldoende ruimte.
  • Verzorg de handhygiëne bij in- en uitstappen. Vraag de passagiers ook om bij in- en uitstappen zo weinig mogelijk contactoppervlakten aan te raken.
  • Gebruik daarbij een duidelijk principe om onnodige contacten te vermijden. We raden het FIFO (eerst in-eerst uit) principe aan, waarbij passagiers best een op voorhand aangeduide, vaste plaats krijgen. Hou er ook rekening mee dat de deur vooraan om veiligheidsredenen niet wordt gebruikt.

Concreet betekent dit dat je als groep:

  • Duidelijke afspraken moet maken met de busonderneming (verdeling bubbels, zitplaatsen, rijden, verluchting, stopplaatsen, ontsmetting van de bus voor en na de rit, maar ook laden en lossen, enz.)
  • Als groep moet je de chauffeur zien als een externe ten aanzien van de bubbel. Daarom wordt de chauffeurscabine ook afgescheiden en de voorste deur niet gebruikt bij op- en uitstappen.
  • Mondmasker of niet? Een mondmasker dragen is niet verplicht in de bubbel van 50, maar de Federatie van Autocars (FBAA) vraagt expliciet aan +12 om dit op de bus wel te doen, uit respect voor de chauffeurs die voor het grootste deel +50 zijn en dus tot de risicogroep behoren!

Theme by Anders Norén