Belangenverdediging

Handicap wordt in het beleid wel eens over het hoofd gezien.
KVG laat daarom de stem van personen met een handicap en hun omgeving horen.
En dat van onder de eigen kerktoren tot bij de Verenigde Naties.

Lokale beleidsbeïnvloeding

KVG-vrijwilligers komen in hun eigen gemeente op voor de belangen van personen met een handicap:

  • Ze klagen lokale wantoestanden aan en voeren actie tot de bibliotheek toegankelijk is of de halte van de belbus is aangepast.
  • KVG-vertegenwoordigers zetelen in de gemeentelijke welzijnsraad, sociale raad of adviesraad voor personen met een handicap maar ook in de cultuurraad, sportraad of verkeerscommissie.
  • Sommige KVG-afdelingen spreken hun burgemeester en/of schepen(en) persoonlijk aan. Zo kunnen zij aandachtspunten in verband met handicap in hun gemeente rechtstreeks aankaarten.

Vertegenwoordiging

Ook op provinciaal, Vlaams en federaal niveau vertolkt KVG de stem van personen met een handicap. Gedreven vrijwilligers en personeelsleden nemen een mandaat op in tientallen overlegorganen, waaronder de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, het Raadgevend Comité van het VAPH, de Provinciale Evaluatiecommissies (PEC), de Regionale PrioriteitenCommissie (RPC), …

Werkgroep Sociaal Beleid

De Werkgroep Sociaal Beleid van KVG volgt de actualiteit nauwgezet op. Zo kunnen KVG-leden altijd snel op de hoogte worden gebracht van veranderingen op het vlak van (sociale) wetgeving. Maar de Werkgroep bereidt ook de standpunten van de KVG-groep voor, die via onze vertegenwoordigers bij de juiste beleidsmakers terecht komen.

Contact met beleidsmakers

Waar nodig kiest KVG voor een persoonlijk onderhoud met de bevoegde minister of staatssecretaris. Als grootste belangenvereniging van personen met een handicap kunnen we onze achterban garanderen dat politici oor hebben naar de vragen en eisen van KVG.

In de aanloop naar verkiezingen brengt KVG punten aan via een politiek debat, memorandum, …

Hier kan je het politiek debat van 2014 herbeleven. (downloaden geluidsbestand)

Theme by Anders Norén